15 abr 2010

QUINES PATOLOGIES TRACTEM?

- De parla: dislàlies, disàrtries, disglòssies, i alteració fonètica - fonològica.

- Retràs i trastorn de llenguatge

- Retràs de llenguatge secundari a altres patologies, com per exemple, síndrome de down, retràs mental, etc.

- Dificultats específiques d'aprenentatge: dislèxia, disgrafia, disortografia i discalculia.

- Afasies i afectació cognitiva per accidents vasculars cerebrals o altres patologies neurològiques

- Trastorns de la comunicació (mutismes, autismes, etc). Sistemes alternatius de comunicació

- Hipoacusia i presbiacusia.

- Deglució atípica i disfàgia

0 comentarios: