21 mar 2010

QUE ES LA LOGOPEDIA?

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans de prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.
S’entén per comunicació humana, el conjunt de processos relacionats amb la comprensió i expressió verbal, oral i escrita, així com amb les diverses formes de comunicació no verbal que pot utilitzar l’ésser humà.
El logopeda és el professional especialitzat en logopèdia. S’ocupa de l’estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns.

0 comentarios: